Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prLVS 421

Gāzes sadales un lietotāja sistēmas. Papildprasības polietilēna gāzesvadu projektēšanā, būvniecībā un remontā

Slēgšanas datums: piektdiena, 2016. gada 30. Sep

prEN ISO 20166-2

Molecular in vitro diagnostic examinations - Specifications for pre-examinations processes for formalin-fixed and paraffin-embedded (FFPE) tissue - Part 2: Isolated proteins (ISO/DIS 20166-2:2016)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 30. Aug

prEN 10348-2

Steel for the reinforcement of concrete - Galvanized reinforcing steel - Part 2: Galvanized reinforcing steel products

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 30. Aug

prEN 13565-2

Fixed firefighting systems - Foam systems - Part 2: Design, construction and maintenance

Slēgšanas datums: ceturtdiena, 2016. gada 29. Sep