Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prEN 14587-1

Railway applications - Infrastructure - Flash butt welding of new rails - Part 1: R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT and R400HT grade rails in a fixed plant

Slēgšanas datums: trešdiena, 2017. gada 3. Mai

prEN 1090-3

Execution of steel structures and aluminium structures - Part 3: Technical requirements for aluminium structures

Slēgšanas datums: trešdiena, 2017. gada 3. Mai

prEN 1081

Resilient floor coverings - Determination of the electrical resistance

Slēgšanas datums: piektdiena, 2017. gada 19. Mai

prEN ISO 7405

Dentistry - Evaluation of biocompatibility of medical devices used in dentistry (ISO/DIS 7405:2017)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2017. gada 9. Mai