Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prLVS 156-1

Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Slēgšanas datums: ceturtdiena, 2016. gada 7. Jūl

prEN ISO 18295-2

Customer contact centres - Part 2: Requirements for using the services of customer contact centres (ISO/DIS 18295-2:2016)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 12. Jūl

prEN 1601

Liquid petroleum products - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content in unleaded petrol - Method by gas chromatography (O-FID)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 19. Jūl

LVS 63:2015/prA1

Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums

Slēgšanas datums: ceturtdiena, 2016. gada 21. Jūl