Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prLVS 459

Dabasgāze. Gāzu īpašības, parametri, kvalitātes novērtēšana

Slēgšanas datums: ceturtdiena, 2017. gada 13. Apr

EN 12467:2012+A1:2016/prA2

Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods

Slēgšanas datums: svētdiena, 2017. gada 2. Apr

prEN ISO 10927

Plastics - Determination of the molecular mass and molecular mass distribution of polymer species by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS) (ISO/DIS 10927:2017)

Slēgšanas datums: svētdiena, 2017. gada 2. Apr

EN 492:2012+A1:2016/prA2

Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods

Slēgšanas datums: svētdiena, 2017. gada 2. Apr