Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prLVS 360-1

Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri. Iekšējo virsmu aizsardzība. 1.daļa: Iekšējo virsmu aizsardzība ar stiklšķiedru armētu epoksīda laminātsistēmu naftas un naftas produktu rezervuāriem

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 31. Mai

prLVS 267

Kravas celtņi. Drošības pārbaudes to lietošanas laikā

Slēgšanas datums: svētdiena, 2016. gada 5. Jūn

prLVS 156-1

Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”

Slēgšanas datums: ceturtdiena, 2016. gada 7. Jūl

prLVS 408

Maģistrālo naftas un naftas produktu cauruļvadu projektēšana

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 31. Mai