Komentēt standartu projektus ir vienkārši!

Meklē

 

Lasi

 

Komentē

 

Dalies

 

Izmantojiet meklēšanas joslu vai pārlūkojiet kategorijas, lai atrastu jūsu organizācijai vai darbības jomai atbilstošus standartu projektus

Lasiet un pārskatiet izvēlēto standarta projektu, domājot par to, kā tas varētu ietekmēt jūsu organizācijas darbību

Komentējiet standarta projektu un palīdziet veidot nākotni

Dalieties ar projektiem un komentāriem ar jūsu kolēģiem – mēs esam parūpējušies, lai jums tas būtu viegli izdarāms

 

Populārākie projekti

 

prEN ISO 22825

Non-destructive testing of welds - Ultrasonic testing - Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys (ISO/DIS 22825:2016)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 15. Nov

prEN ISO 34101-1

Sustainable and traceable cocoa beans - Part 1: Requirements for sustainability management systems (ISO/DIS 34101-1:2016)

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 15. Nov

prLVS 1048

Avāriju un neatliekamo remontu izsaukumu klasifikācija, uzskaite un analīze dabasgāzes sadales un apgādes iekšējā sistēmā

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 6. Dec

prEN 12285-1

Workshop fabricated steel tanks - Part 1: Horizontal cylindrical single skin and double skin tanks for the underground storage of flammable and nonflammable water polluting liquids other than for heating and cooling of buildings

Slēgšanas datums: otrdiena, 2016. gada 15. Nov